Vyhláška MD

Vyhláška Ministerstva dopravy

Dnem 1. Července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 202/2008 Sb., jejímž prostřednictvím se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Byly zavedeny 2 nové příkazové dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní výbava – konec“
Dopravní značení „Zimní výbava“ (č. C 15a) a „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b)
Tato značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N v období od 1. listopadu do 30. dubna pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšujících 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm na všech hnacích kolech.


Kategorie M – motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu osob.
Kategorie N – motorová vozidla, která mají nejméně 4 kola a používají se pro dopravu nákladů.